Kolvereid eller Rørvik som kommunesenter?

Valget må tas kjapt

– Om de involverte kommunene ikke klarer å bli enige om et kommunesenter ganske kjapt, må vi peke på et sted. Dette spørsmålet må avklares tidlig i prosessen, sier André Skjelstad.

TA VALGET Venstres André Skjelstad mener det er viktig at spørsmålet om kommunesenter i Ytre Namdal må avgjøres så raskt som mulig. Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt for Stortinget å gripe inn om kommunene ikke blir enige om framtidig kommunesenter. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Venstres medlem i Stortingets kommunal- og moderniseringskomité, André Skjelstad, avviser ikke NAs antydning om at hans forhold til Ytre Namdal har vært av avgjørende betydning for at stortingskomiteen har hatt et spesielt fokus på denne regionen.