Ingen føringer om husets framtid

Det kom ingen politiske signaler om framtida til Namsos samfunnshus da kommunestyret diskuterte kommunens eiendomsstrategi i sitt siste møte.

UTREDES Innen årets utgang vil politikerne måtte ta stilling til framtidig bruk av Namsos samfunnshus.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Kommunestyret vedtok å ta grunnlagsdokumentet for eiendomsstrategien til orientering og så på dokumentet som et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Det var ingen diskusjon om samfunnshusets framtid, forteller ordfører Arnhild Holstad.

Kommunestyret ba om at det legges fram sak om kommunens eiendomsstrategi i løpet av 2017.

– Det er et omfattende arbeid som skal gjøres og kommunestyret vil ha klare tall for alle eventualiteter. Det gjelder for både samfunnshuset og kulturskolen, sier Holstad.
Formannskapet fulgte Liens råd på hans siste arbeidsdag

Vil utrede nytt rådhus, flytte kulturskole og opplæringssenter

Namsos formannskap vil utrede bygging av nytt rådhus, flytte kulturskolen ut av Geilin og også finne nye lokaler til Namsos opplæringssenter.Skisserer fire alternativer for nytt rådhus i Namsos

– ABC-tomta er det beste alternativet for rådhus

Det «nye rådhuskvartalet» seiler opp som det heteste alternativet for nytt rådhus i Namsos.Full støtte fra Handikapforbundet

Norges Handikapforbund øyner håp om at snart 40 år kamp for tilgang til kommunestyresalen i Namsos kan bli vunnetVil rive Samfunnshuset – og bygge rådhus

Namsos samfunnshus er i svært dårlig stand, og helt uegnet som kontor- og servicebygg og slett ikke brukbart som framtidig rådhus.