Tunnelsikkerheten for rullestolbrukere kan bli litt bedre i årene som kommer

Krever sikkerhet for alle

Skal du bygge ny bolig, må den være tilpasset rullestolbrukere. Skal du sikre en tunnel, holder det at man prøver å få til universell utforming.

SATT FAST Fordi han er rullestolbruker, kan ikke Steffen Johansen bruke nødutstyret i Steinfjelltunnelen. Da uhellet var ute forrige helg, ble han derfor sittende alene foran bilen og fryse i over en time. Handikapforbundet mener nødutstyr for alle må på plass umiddelbart.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

OSLO: – Den nye vegnormalen som kom i høst, tilrettelegger i langt større grad for universell utforming enn tidligere. Men vi har et lite dilemma i tunneler. Nødstasjonene må være plassert sånn at de er best mulig beskyttet fra trafikken, sier sjefingeniør Arild Søvik, som er ansvarlig for tunnelsikkerhet i Vegdirektoratet.