Har sendt brev til Stortinget og Samferdselsdepartementet

– Forskjellsbehandling

Onsdag starter arbeidet med bygginga av ny Fv 17 fra Dyrstad til Sprova, med ny vegløsning til Malm. Samtidig henvender Namdalseid kommune seg til Storting og departement om skjevheter i bompengefinansieringa av prosjektet.

KRITISK: Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad er kritisk til at nytteprinsippet ikke er fulgt i fastsettelsen av bompenger for vegprosjektet mellom Dyrstad-Malm-Sprova. Formannskapet i Namdalseid påpeker at finansieringa utgjør ei forskjellsbehandling til fordel for trafikanter mellom Asp og Malm. 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Formannskapet har vedtatt en uttalelse i forbindelse med Stortingets behandling av proposisjonen som omhandler finansieringa av prosjektet, sier ordfører Steinar Lyngstad.