Prosten i Namdal prosti om ny Rørvik kirke:

– Spennende med livssynsåpent rom

Det er nå bred enighet om at nye Rørvik kirke bør få et livssynsåpent rom – men ikke et livssynsnøytralt rom.

SPENNENDE Prost Roald Iversen i Namdal prosti mener livssynsåpne rom gir spennende mulighter til dialog om viktige spørsmål mellom forskjellige livssyn. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Enkelte har stusset over signaler om at nykirka kunne få et livssynsnøytralt seremonirom i og med at biskopen med bakgrunn i et høringsbrev fra Kirkerådet i 2014, ikke anbefalte dette. Men her er det trolig en begrepsforvirring ute og går, skal vi tro prost Roald Iversen i Namdal prosti.