Når naboene sier ifra

8Foto: Knut Gartland  Foto: Monrad Lassemo

«De som bodde der hadde en annen oppfatning.»

NAMDALSAVISA

Lørdag formiddag veltet et vogntog på E6 ved Leirbakken nær Fjerdingen i Grong. Sjåføren kom heldigvis uskadet fra velten. Han fraktet 13 tonn dynamitt og uhellet skapte forsinkelser i trafikken i store deler av helga.

Før helga var NA i kontakt med Monrad Lassemo, som bor like ved ulykkespunktet på E6. Lassemo fortalte at han ikke lenger har tall på hvor mange vogntog som har veltet på nøyaktige samme plass. Han karakteriserer ulykkespunktet som ei dødsfelle.

Det er bra at Statens vegvesen skal heve vegstanderen på E6 ved Fjerdingen, men de unnlater å gjøre noe med den skarpe svingen på Leirbakken. Lassemo stiller seg undrende til hvorfor ikke kurven blir ordnet. Han får støtte fra kommunestyrerepresentant Tor Arne Olsen (Sp). Olsen har sørget for at Grong kommune har bedt Statens vegvesen iverksette strakstiltak opp mot kurven.

Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke Statens vegvesen vil høre på folk som bor i området og ser det ene vogntoget etter det andre velter ved kurven. Dessverre er det ikke første gangen at Statens vegvesen ikke vil høre på mannen i gata. Det er nok å vise til Bangsund-svingene, som nå er ordnet, men hvor man tidligere ikke ville godta at det skjedde farlige utforkjøringer. De som bodde der hadde en annen oppfatning.

Vi tviler ikke på at fagkunnskapen er høy innen Vegvesenet, men må det skje alvorlige ulykker, i verste fall dødsulykker, før noe blir gjort? Det spør vanlige folk seg om. Det er et høyst betimelig spørsmål.