Human-Etisk Forbund Ytre Namdal reagerer

Provosert av prostens uttalelser

Human-Etisk Forbund (HEF) er svært glade for at Vikna kommune legger opp til et seremonirom for alle livssyn i nye Rørvik kirke. Prostens uttalelser i NA er ikke HEF like begeistret for.

PROBLEM: Solveig Nordgård synes prosten problematiserer noe som ikke bør være et problem.  Foto: Tom Lysø

NAMDALSAVISA

Rørvik: Prost Roald Iversens forklaringer rundt livssynsåpne eller livssynsnøytrale rom faller ikke i god jord hos talskvinne Solveig Nordgård, styremedlem i HEF Ytre Namdal.

– Prosten tar en rolle der vi oppfatter at andre livssyn ikke er likeverdige. Hans uttalelser oppfatter jeg som om kirka skal være «raus» i forhold til oss andre. Og jeg reagerer spesielt på uttalelsene om at det ikke skal drives noen «livssyns-skanning» av andre mennesker som ønsker å bruke seremonirommet i kirka, forklarer Nordgård.


Prosten i Namdal prosti om ny Rørvik kirke:

– Spennende med livssynsåpent rom

Det er nå bred enighet om at nye Rørvik kirke bør få et livssynsåpent rom – men ikke et livssynsnøytralt rom.

 

Vil bruke «nøytralt»

Hun påpeker at andre livssynssamfunn stadig vokser og at Norge blir et mer og mer sekulært samfunn. Bare i Vikna kommune er det nå registrert over 30 forskjellige trossamfunn, ifølge Nordgård.

Styremedlemmet i HEF skjønner heller ikke hvorfor det er så farlig å kalle det planlagte rommet i den nye kirka for et livssynsnøytralt rom.

– Vi i HEF ønsker å kalle det «livssynsnøytralt». Også offentlige instanser bruker det samme begrepet som oss, sier talskvinnen.

Representanter for HEF Ytre Namdal har vært i møte med ordfører og leder av byggekomiteen, Amund Hellesø, og sett på de ferskeste tegningene av nye Rørvik kirke.

– Føles litt truende

– Det er ikke snakk om at vi andre skal ha et eget rom skilt ut med en foldevegg. Seremonirommet er i hovedrommet. Når kirka bruker rommet, er alle stolene vendt mot nord. Når andre skal bruke det, snus stolene slik at de vender mot øst og alteret dekkes til. Kristne symboler kan tas ned og erstattes med andre trossamfunns symboler, forklarer Solveig Nordgård.

Uttalelsen om at «rommet skal kunne brukes av andre trossamfunn eller sekulære livssyn som respekterer det kirka står for» oppfatter Nordgård nesten som litt truende og skremmende.

– Det lages et problem ut av noe som ikke er et problem. Vi bør være likeverdige. Vi i HEF ønsker i alle fall å være rause og vise respekt, sier hun.