Anleggsstart for Fv 17-prosjektet

Satte spaden i jorda

Det var en fornøyd samling mannfolk som markerte oppstarten på Fv 17-prosjektet i solskinnet på Asphaugen.

ENDELIG I GANG Sentrale aktører i Fv 17-prosjektet bivåner at prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen setter spaden i jorda. Bak fra venstre: Stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V), steinkjerordfører Bjørn Arild Gram, verranordfører Anders Lindstrøm, fylkesråd Tomas Iver Hallem og prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

ASPHAUGEN: Klokka 11.30 i dag var Fv 17-prosjektet offisielt i gang, da stortingspolitikere, fylkesråd, ordførere, representanter for Statens vegvesen og entreprenøren markerte anleggsstart ved anleggskontoret på Asphaugen. 

I løpet våren skal to store entrepriser utlyses, brua over Beitstadsundet og deler av vegentreprisen inkludert to tunneler.

– Det har vært noen småstein undervegs, men nå er vi endelig i gang, kommentere en fornøyd stortingsrepresentant for Venstre -André N. Skjelstad under åpninga.

Budsjett for prosjektet i 2016 kroner er på 1,61 milliarder kroner.


Klart for utbygginga av Fv 17 og Fv 720

Første spadetak 1. mars

Ventetida er over for gjengen som skal stå for Fv 17-prosjektet. 1. mars starter de opp maskinene.Har sendt brev til Stortinget og Samferdselsdepartementet

– Forskjellsbehandling

Onsdag starter arbeidet med bygginga av ny Fv 17 fra Dyrstad til Sprova, med ny vegløsning til Malm. Samtidig henvender Namdalseid kommune seg til Storting og departement om skjevheter i bompengefinansieringa av prosjektet.