Frp ønsker ikke ulv i norsk fauna

Ulven er et skadedyr

  Foto: Terje Pedersen, ANB

NAMDALSAVISA

Årsmøtet i Nord – Trøndelag Fremskrittsparti ber stortingsgruppen jobbe for at det skal inngås en ny avtale angående ulv i Norge.

Årsmøtet forventer at Fremskrittspartiet forholder seg til handlingsprogrammet 2013-2017, der det står at vi skal ha en rovdyrstamme bestående av ørn, jerv, bjørn og gaupe. Ulv står ikke nevnt. Ulv er ikke bare et rovdyr, men et skadedyr. Vi ønsker ikke ulv i norsk fauna som gjør store skader på beitedyrene.

Fremskrittspartiet i Nord-Trøndelag ber derfor stortingsgruppen jobbe for at det inngås ny avtale angående ulv i Norge.