Lakseutvalget ber Namsos si nei til Salmars planer ved Aldgården

Frykter smolt fra Namsen blir angrepet av lus

Lakseutvalget for Namsenvassdraget anbefaler på det sterkeste at Namsos kommune sier nei til Salmars søknad om å etablere et oppdrettsanlegg ved Aldgården utafor Otterøya.

SI NEI Per Olav Tyldum leder Lakseutvalget for Namsenvassdraget og ber Namsos kommune si nei til planene om oppdrettsanlegg utafor Otterøya. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Formannskapet har tidligere sagt ja til å gi nødvendig dispensasjon, men tillatelsen førte til klage fra Fylkesmannen.