Marine Harvest får opsjon på tomt

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nærøy formannskap har vedtatt å gi Marine Harvest ett års opsjon på kjøp av ei tomt på Salsbruket. Marine Harvest har planer om å utvide sitt settefiskanlegg og har behov for mer areal.

Den aktuelle tomta kan være forurenset av kvikksølv og selskapet må vurdere tomtas egnethet før opsjonen kan føre til salg.

Fylkesmannen bestemte i 1996 at det ikke kunne gjøres inngrep på den aktuelle tomta uten tillatelse fra Fylkesmannen. Pris og omfang av tomta blir avklart når egnetheten er vurdert.