Brohodekonferansen i Ytre Namdal

På date med blå bedrifter

Havbruksnæringa i Ytre Namdal jakter på kompetanse og arbeidskraft. Og dét er akkurat hva professorene, studentene og elevene som inntar regionen i neste uke kan tilby.

BESØK Neste uke inntar 40 studenter og professorer fra NTNU Ytre Namdal for å "date" med representanter for havbruksrelaterte bedrifter. På bildet NTNU-studenter på Brohodekonferansen i Rørvik 2015.   Foto: NYN

NAMDALSAVISA

RØRVIK: 6.-7. mars kommer 40 studenter og professorer fra Norsk teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU) og elever og lærere fra Guri Kunna videregående skole på Hitra/Frøya på besøk til Ytre Namdal.

Mens studentene ser etter problemstillinger til sine studentoppgaver i havbruksrelaterte bedrifter, er videregåendeelevene med for å få kunnskap og inspirasjon fra mulig framtidige arbeidsgivere.

I rask vekst

–  Gjennom flere år har vi sett at denne typen «dating» mellom næringsliv og studenter har ført til spennende møter og mer relevante oppgaver, sier Alexandra Neyts fra NTNU. Hun er ansvarlig for den såkalte Brohodekonferansen, som i år besøker Ytre Namdal for andre gang.

Neyts mener at det i tida framover blir ekstra viktig med tett kontakt mellom næringsliv og studenter, siden havbruksnæringen er i rask vekst.

Under besøket i Ytre Namdal skal studentene sammen med lokalt næringsliv og virkemiddelapparat identifisere problemstillinger som er viktige for næringsaktørene. Målet er at problemene skal kunne løses gjennom student- og forskningsprosjekter gjennom NTNU.


– Dette er en veldig spennende måte å jobbe på. Bedriftene i Ytre Namdal har mål om mer enn å doble førstehåndsverdien av matproduksjonen i løpet av den neste tiårsperioden. For å nå dette målet må innsatsen rettes mot tre områder: God og bærekraftig arealforvaltning, flere hender og ikke minst mer kunnskap, sier Rögnvaldur Gudmundsson, daglig leder i NYN IKS.

Starter i Trondheim

Konferansen starter allerede i Trondheim mandag kveld, der deltakerne deltar på seminar og gruppearbeid på Hurtigruten nordover til Rørvik. I løpet av konferansen er det lagt opp til speed-dating mellom studenter og næringsliv, idemyldring og besøk hos havbruksbedrifter i Ytre Namdal.

– Ved å sende studenter og forskere ut til den blå næringa skaper vi et bedre grunnlag for rekruttering. Samtidig legger konferansen til rette for en mobilisering av høyere utdanning og forskning i retning ei næring som har store visjoner for framtida, understreker Gudmundsson.