Om taletid og samfunnshus:

Fire minutter, Holstad

Namsos Samfunnshus  Foto: Bjørn Tore Ness

Anne Cecilie Holm 

NAMDALSAVISA

Jeg leser i Namdalsavisa at ordfører Arnhild Holstad sier at det ikke kom noen føringer fra kommunestyret angående Samfunnshuset.

Hva hun nå mener med en slik uttalelse? Var det slik at hun savnet en repetisjon av mitt innlegg i Namdalsavisa «Jeg lenker med fast til samfunnshuset»? Med 4 minutter tildelt taletid i denne viktige saken om eiendomsstrategien, valgte jeg å sette fokus på utnyttelse av offentlige eide bygg i Namsos og ikke ta en repetisjon på en sak jeg tror de aller, aller fleste i Namsos har fått med seg, både av politikere og administrasjonen.


Ingen føringer om husets framtid

Det kom ingen politiske signaler om framtida til Namsos samfunnshus da kommunestyret diskuterte kommunens eiendomsstrategi i sitt siste møte.

 

Jeg tror ikke at noen er i tvil om at Namsos Venstre ønsker å bevare Samfunnshuset.

Venstre er heldig å ha to representanter i kommunestyret og representant Geir Olav Knappe fremmet faktisk et forslag fra Venstre som direkte berørte saken om rådhus i Namsos. Alternativt punkt 2:

«Namsos kommunestyre ber rådmannen utrede hvordan kommuneadministrasjonen skal organiseres og lokaliseres i Nye Namsos kommune...»

Vi ønsket ikke å binde rådmann opp i «nytt rådhus» planlegging – før man faktisk er enig om hva som skal lokaliseres hvor i NYE Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid). For Namsos politikerne har vel tenkt at deler av en felles kommuneadministrasjon skal plasseres både på Jøa og Namdalseid?


 

Vi i Venstre mener dette er selvklart, derfor er det et behov for å utrede hvordan kommuneadministrasjonen skal organiseres i Nye Namsos kommune, noe som vi også sa på kommunestyremøtet.

Men jeg skal gjerne ta en repetisjon på min mening om å bygge stort og flott i Namsos: «Ingen vil flytte til Namsos på grunn av at vi har et digert, stort nytt rådhus, ingen næringsetableringer skjer på grunn av et digert, stort nytt rådhus.


Men kanskje flytter folk til Namsos fordi det er en by med liv og røre for alle, med fine byrom og med fellesbygg som er attraktive for flerbruk for hele befolkningen – en by våre hjerter banker for, en by vi vil bo i, en by vi vil oppsøke, en by å flytte tilbake til. Det vil vi ha.»

Men hva mener egentlig posisjonen (Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti) i saken om Samfunnshuset, i saken om byutvikling, i saken om eiendomsstrategi?

Dette er det politikk dreier seg om. Vi i Venstre gir tydelige åpne signaler på hva vi vil, men akkurat i kommunestyresalen har vi 4 minutter til rådighet.

Kjære, «Nye Namsos-innbyggere». Jeg kan love dere: Jeg vil mye mer enn 4 minutter i denne saken!