Trafikkproblemene ved Fjerdingen i Grong

Håper nye skilt hjelper

Statens vegvesen tror nye skilt vil forbedre trafikksikkerheten ved Fjerdingen i Grong.

SKILTET Bedre skilting i problemsvingen ved Fjerdingen i Grong etter de mange ulykkene den siste tida.  Foto: Statens vegvesen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag satte Statens vegvesen opp skilt som skal synliggjøre at det er en vanskelig sving ved Fjerdingen i Grong kommune.

Mye omtalt

Strekningen har vært mye omtalt i NA den siste tida. Flere vogntog har kjørt ut i svingen og forrige helg toppet det seg da en lastebil lastet med dynamitt veltet og sprerret E6.


Lastebil med dynamitt totalskadet etter utforkjøring på E6

E6 er nå åpnet igjen etter å ha blitt sperret av en lastebil full av dynamitt ved Fjerdingen i Grong kommune.


Beboerne i området har også sagt sitt om den farlige strekningen og hva som bør gjøres.


Naboer er lei av å se vogntog som velter i farlig sving

Frykter det blir bygget ei dødsfelle på E6

Monrad Lassemo har sluttet å telle hvor mange veltede vogntog han har reddet i denne svingen. I helga veltet en ny lastebil på nøyaktig samme plass.

 

– Vi håper de nye skiltene skal gjøre det ekstra tydelig at det er en sving, der biler og særlig vogntogsjåfører, må senke hastigheten mer enn det som gjøres nå. Særlig om vinteren hvor sikt og føre vil være ekstra krevende. Samtidig jobber vi for å få utbedret svingen og sikre en trygg og trafikksikker E6 så fort som mulig, forteller Egbert Holtrop, fylkeskontakt for Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.

Inn i Nasjonal Transportplan?

I april/mai 2016 vedtok kommunestyrene i Grong og Namsskogan kommune et planprogram for detaljregulering av strekningen Fjerdingen-Grøndalselva. Denne planen inkluderer svingen som er omtalt i media den siste uka.

– Planarbeidet fortsetter og vi forventer å få reguleringsplanen ferdig i 2018. Statens vegvesen jobber også med å få på plass finansiering gjennom Nasjonal Transportplan og årlige statsbudsjetter, legger han til.