Starter tilsynssak etter selvmord

Fylkesmannen har startet tilsynssak mot Sykehuset Namsos og den kommunale legevakta etter at en pasient døde for egen hånd.

Starter tilsyn Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild.  Foto: Leif Arne Holme

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den mannlige pasienten hadde forut for selvmordet fått helsehjelp ved den kommunale legevakta i Namsos samt på psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos.

Fylkesmannen vurderer at hovedproblemstillinga er hvorvidt mannen fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med sin livskrise. I sakens dokumenter går det fram at mannen truet med å ta sitt eget liv, både på den kommunale legevakta og i møte med psykiatrisk avdeling.

Det går også fram at mannen gjorde alvor av truslene og at han tok sitt eget liv i fjor.

Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild opplyser at akutte hendelser som dette rutinemessig meldes til Statens helsetilsyn og at Fylkesmannen følger opp, i dette tilfellet ved å starte tilsynssak.

– Vi er i en fase der vi henter inn dokumentasjon. Så skal de nærmeste pårørende få se dokumentene og de skal få anledning til å uttale seg før vi ferdigbehandler saken. Det er mye vi stusser på, sier hun.