Må sikre sykehusbygget

NA mener

FAKSIMILE NA LØRDAG 4. MARS 2017 

Kommunen bør prioritere fortgang i dette.

NAMDALSAVISA

Namsos-ordfører Arnhild Holstad gikk i lørdagens NA langt i å love at Namsos kommune vil kunne stille som utbygger og utleier av et nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Namsos. Dette er et viktig signal fra kommunen, som kan bli avgjørende for å sikre framtida til sykehuset.

Helseforetaket er under sterkt press og må forbedre resultatet med inntil 70 millioner kroner i året. Samtidig er investeringsbehovet bare ved sykehuset Namsos på hele 330 millioner kroner. Det gjør at sårt tiltrengte investeringer kan bli utsatt som følge av innsparingene. Det har verken pasientene eller helseforetaket råd til. En mer effektiv drift ved Sykehuset Namsos fordrer også en modernisering av bygningene og ny helikopterlandingsplass.

Manglende investeringer og stadige innsparinger vil bety en gradvis svekking av Sykehuset Namsos som til slutt kan true hele grunnlaget for sykehuset. Alle som vet hvilken betydning sykehuset har for både tryggheten til befolkninga og for arbeidsplasser og samfunnsutvikling vet hvor alvorlig en slik svekkelse er.

Det er svært positivt at Namsos kommune nå er i en økonomisk situasjon som gir handlekraft når slike situasjoner oppstår. Samtidig gir det en mulighet til å rydde opp i eiendomsforholdene i kommunen. Namsos kommune leter etter tomt til et nytt samfunnshus, bør finne nye lokaler til kulturskolen, og har nettopp kjøpt Nexans-tomta.

En mer naturlig rolle for kommunen enn å leie ut industrilokaler vil være å stå som utbygger og utleier av et kombinasjonsbygg til helseforetaket, som også kan inneholde legevakt og kommunale akuttplasser i en ny storkommune.

Utleie av et kombinasjonsbygg vil være en god investering for Namsos kommune, og med en funksjonell bygningsmasse vil helseforetaket være en stabil og sikker leietaker.

Kommunen bør prioritere fortgang i dette, og ikke risikere at det sås usikkerhet rundt den planlagte investeringa, eller at den blir forsinket.

Det kan bli kostbart på mange måter.