Røyrvik-elever best mot mobbing

Skoleelever fra Røyrvik gjør det skarpt i antimobbing-kampanje.

VANT: Her er slagordene mot mobbing som Røyrvik-elevene har vært med på og utforme.  Foto: Samtinget

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sammen med elever fra Karasjok gikk de helt til topps  i konkurransen om de beste slagordene mot mobbing.

Sametinget mottok totalt tolv bidrag fra skoler i Kautokeino, Máze, Karasjok, Tana, Alta, Røyrvik og Harstad i slagordkonkurransen mot mobbing. Alle elever som får samisk undervisning på skolen ble invitert til å delta i konkurransen høsten 2016.

Les saken på sørsamisk:

Vitnijh Saemiedigkien faamoebaakoegaahtjemistie irhkemen vööste

Learohkh skuvlijste Raarvihkesne jïh Karasjohkesne  eevre bijjiegeatjan böötin gaahtjemisnie dej bööremes faamoebaakoej bïjre irhkemen vööste. Saemiedigkiepresidente garmerde doh åajvoeh vuajnoeh mejtie learohkh leah vuesiehtamme.


De samiske elevene ved 7. trinn ved Røyrvik skole, samt fellesbidraget til skoleklassene 9a og 9á ved Karasjok skole er valgt ut som vinnere av slagordkonkurransen. Juryen uttaler at alle bidragene var veldig gode, men at vinnerslagordene skilte seg ut ved at de var inkluderende, korte og presise samt at de vekket gode følelser hos juryen.

Vinnerslagordene:

1. Haaj, voelpe - Hei, kompis.
2. Edtjebe maam joem hæhtadidh? - Skal vi finne på noe?
3. Luste datnem vuejnedh - Hyggelig å se deg.

3) Jorgal gátnjaliid bohkosin - snu tårer til latter
4) Don leat aibbas buorre niego don leat – Du er perfekt som du er
5) Leage leat ieš, earat leat jo váldon – Vær deg selv , alle andre er tatt

Bygge gode relasjoner

Sametingspresident Vibeke Larsen er stolt over engasjementet til de som deltok i konkurransen, som hadde som hensikt å øke trivselen på skolen og å forebygge mobbing.

- Ved å sette fokus på hvordan vi skal være gode mot hverandre, håper vi at vi har bidratt til å bygge gode relasjoner lokalt på skolene og at elevene har fått en bevisst holdning til temaet. Bidragene som vi har fått inn, viser at det er fine holdninger blant de samiske elevene, sier sametingspresidenten.

Slagordene blir nå trykket opp på et banner som skal deles ut til alle skolene som deltok. I tillegg deler vinnerne på en pengepremie på 10.000,- kroner.