Lederskifte i demensforeninga

Økt aktivitet i aktiv forening

Namsos demensforening har lagt nok et aktivt år bak seg med økt medlemstall og flere nye turvenner.

STYRET: Foran fra venstre: Lise Vannebo, leder Elsa Mediå og Astrid Stenersen. Bak fra venstre: Marit Arntzen, Anne Grete Sandneseng, Grethe Bøgh Næss og Eystein Stordal.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Demensforeninga har stor etterspørsel etter å få en turvenn, så det er svært tilfredsstillende at rekrutteringa er god, uttaler Grethe Bøgh Næss, nestleder i Namsos demensforening.

Turvennordninga feiret femårsjubileum i 2016, og foreninga har nå 56 turvenner for personer med demens, ei økning på ti fra året før. Turvennene er knyttet til Vestre Havn bo- og velferdssenter, Namsos bo- og velferdssenter og Namsos helsehus. Noen hjemmeboende har også fått turvenn.

– Vi fikk også vervet omkring 15 nye medlemmer i forbindelse med Alzheimer-dagen i 2016, sier hun.

Namsos demensforening arbeider helsepolitisk for å bedre tilbudet for personer med demens og deres pårørende.

– Vi jobber også aktivt for å spre kunnskap om demens, sier Næss, som forteller at mange pårørende henvender seg til foreninga for å få råd og veiledning. I løpet av året arrangerer de også flere informasjonsmøter med faglige tema rundt demens.

– I 2016 deltok vi aktivt i planlegging – og jobbet politisk – for å få etablert et tilpasset dagaktivitetstilbud for personer med demens. En oppgave som fortsatt har høy prioritet, sier Næss

Styret i 2017 består av: Nyvalgt leder Elsa Mediå, nestleder Grethe Bøgh Næss, kasserer Anne Grete Sandneseng, sekretær Randi Nilssen Kalstad og styremedlemmer Lise Vannebo og Astrid Stenersen. Vara til styret: Marit Arntsen, Øystein Løfsnes og Eystein Stordal.