Verneplan for skogsområder

Disse skogsområdene vil Fylkesmannen verne

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler oppstart av verneplan for skogområder. I planen inngår 14 områder spredt over hele Nord-Trøndelag.

NY VERNEPLAN Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler oppstart av verneplan for skogområder. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De aktuelle områdene inneholder blant annetboreal regnskog, kalkskog, edellauvskog, bekkekløftvegetasjon, urskogpreget furuskog, samt gammel skog. Alle områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet, opplyser Fylkesmannen.

Områdene i Namdalen som inngår i oppstart av verneplan:

  • Alteskardet i Namdalseid
  • Olsengelva i Namsos
  • Utvidelse av Lødding i Namsos
  • Utvidelse av Almdalen - Ekorndalen i Namsos
  • Ekorndalen i Namsos
  • Storengvatna i Fosnes
  • Utvidelse av Mjøsund i Nærøy
  • Utvidelse av Råbesdalen, på Høylandet
  • Utvidelse av Finnsåsmarka på Snåsa