Takk, jeg drikker melk til frokost!

Anne Cecilie Holm 

NAMDALSAVISA

Anne Cecilie Holm

2. Kandidat på Venstres stortingsliste

kommunestyremedlem

Jeg ønsker meg mer av skikkelig og ordentlig politisk debatt i kommunestyret og andre politiske organer, ikke eder og galle fra ordføreren i avisa.


 

Politikk er avledet av det greske ordet politikos, som angår byen eller staten.

Politikere er valgt til å sette mål og prioriteringer for kommunen,  og vi skal fordele de verdiene vi har til rådighet. 

Som politikere må vi tåle konstruktiv kritikk samt forskjellig meninger, jeg mener det er svært viktig at alle meninger skal komme frem i den politiske debatten.

Derfor hadde jeg ønsket at ordstyrer i kommunestyret hadde vært mer opptatt av den gode debatten og ikke av minutter og sekunder.


Om taletid og samfunnshus:

Fire minutter, Holstad

 

Jeg og Venstre vil fortsette å  jobbe for det vi mener er det beste for Namsos og Namdalen, og vil ikke la oss stoppe av noens giftige tunge.