Tillater oppdrett i Jøssundfjorden

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS tillatelse til å etablere et oppdretts- anlegg i Jøssundfjorden.
NAMDALSAVISA

FLATANGER: Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS har søkt om tillatelse til å opprette et oppdrettsanlegg innerst i Jøssundfjorden, sørvest for Brattvika i Flatanger. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt en midlertidig tillatelse, som gjelder fram til 31.12.2019. Lokaliteten (Brattvika II) er omsøkt som en smoltlokalitet med lokalitetsbiomasse på inntil 1.560 tonn.

Det stilles krav til maksimalt ti måneders drift på lokaliteten for hvert utsett, med brakk- legging mellom driftsperiodene. Det skal ikke settes ut fisk på Brattvika II som har stått i sjø på annen lokalitet, det vil si at Brattvika regnes som en smoltlokalitet, heter det i tillatelsen fra Fylkesmannen.

Selskapene opplyser at de i likhet med andre aktører i Midt-Norge har opplevd utfordringer med lakselus. Den omsøkte lokaliteten Brattvika ligger innerst i Jøssundfjorden der det i perioder er godt tilsig av ferskvann. Fisken vil bli stående på lokaliteten fram til den er ca. 1,0–1,5 kilo, for deretter å flyttes ut til større og mer eksponerte lokaliteter lenger ut på kysten. Selskapene forventer at ei slik løsning vil redusere utfordringene med lakselus og gi bedre fiskevelferd.