– Ærede fru Holm: Nå holder det med dette usaklige tøvet

Innspill

Gunnar Hojem.  Foto: Bjørn Tore Ness

Det er kanskje vanskelig for 3-prosentpartiene å innse sin begrensede innflytelse.

NAMDALSAVISA

Gunnar Hojem

Medlem i Namsos kommunestyre (Ap)

Ærede fru Holm: Nå holder det med dette usaklige tøvet du serverer oss.

Du går på angrep på ordføreren med en sammenblanding av argumentasjon og holdninger som blir helt meningsløs.

For det første: Det er ingen – verken ordføreren eller andre – som har bestemt at Samfunnshuset i Namsos skal rives.


Om taletid og samfunnshus:

Fire minutter, Holstad

 

Selv har jeg sterkt og klart sagt at dette kan grense til hærverk. Samtidig har jeg og resten av kommunestyret bedt administrasjon arbeide med de problemer vi har for å finne de beste framtidige løsninger for kommunens eiendomsmasse. I dette inngår selvsagt behov for vurderinger av både gammel og ny eiendomsmasse.

For det andre: Det er slettes ikke bare Venstre med sine to representanter som er opptatt av kommunes ve og vel. Det er hele kommunestyret.

For det tredje: Å beskylde ordføreren for å ha en giftig tunge er å dra debattnivået i søla. Det er imidlertid en mulighet for at det er der Venstre befinner seg.


 

Ordføreren er heller kjent for sine åpne og vennlige holdninger for argumenter fra alle kanter og meninger.

For det fjerde: Taletida i kommunestyret har ingen ting med dette å gjøre. Det kan imidlertid være en tanke at representantene fra Venstre leser gjennom sine innlegg og utnytter taletiden bedre. Ingen andre partier ser ut til å ha nevneverdige problemer med taletiden. Det er kanskje vanskelig for 3-prosentpartiene å innse sin begrensede innflytelse.


 

La oss nå la administrasjon utarbeide de forskjellige alternativer og kalkyler i fred og ro. Når disse ligger på bordet, ser jeg med glede fram til en konstruktiv og god debatt i kommunestyret i en hyggelig atmosfære og med respekt for hverandres standpunkter.