Melkeprodusenter hedret

Dyktige melkeprodusenter fra Namdalen har mottatt Tines plakett for levering av elitemelk i 20 år.
NAMDALSAVISA

Utdelingen fant sted på produsentlagenes årssamlinger nylig.

Følgende melkeprodusenter har oppnådd utmerkelsen i år:

Kåre Aakre, Nærøy

Heidi og Torfinn Guldvik, Namsos

Anne Løkkemo og Sturla Hestø, Namsos

Barbro Maria og Lars Harbækvold, Lierne

Ivar Karstein Brøndbo og Pål Brøndbo, Høylandet

Åshild og Tor Ketil Lian, Overhalla


Dette er en utmerkelse som henger meget høyt.

Blant drøyt 8.000 melkeleverandører her i landet, er det 99 som har innfridd kravene i 2016.


Heder Sturla Hestø.  Foto: Tine

 

Mange krav må innfris

Det er en rekke krav til kvaliteten av melka for at den blir klassifisert som elitemelk.

Celletall, bakterieinnhold, sporeinnhold, syretall og frysepunkt blir kontrollert flere ganger i måneden, og melka blir kontrollert for innhold av medisinrester ved hver melkehenting.


Heder Barbro og Lars Harbækvold.  Foto: Tine

 

Kravet for å motta 20 års-plakett er at en må ha levert elitemelk i 20 av 22 år.

I tillegg til krav om elitemelk, er det også krav om KSL-godkjenning (Kvalitetssystem i Landbruket) og et bra fjøsstell.

Fin framgang i 2016

Den beste melka blir klassifisert som elitemelk. 95 prosent av kumelksvolumet i 2016 var elitemelk.


Heder Kåre Aakre.  Foto: Tine

 


– Å levere elitemelk over lang tid krever både fagkunnskap og gode rutiner i gardsdrifta. Melkeprodusentene blir mer og mer bevisste over hva god melkekvalitet betyr, og de gjør en stor innsats. God kvalitet på melka vi får inn til meieriene våre er avgjørende for kvaliteten på produktene. Derfor premierer TINE melkeprodusentene for å levere god melk, sier styreleder i Tine, Trond Reierstad.


HEDER Heidi og Torfinn Guldvik  Foto: Tine