Nærøy vil bevare industrihistorie

Kommunestyret i Nærøy vedtar torsdag trolig å bruke 30.000 kroner på prosjektet «Salsbruket – vern gjennom bruk».

BRUKES Flere av de gamle industribyggene er fortsatt i daglig bruk. 

NAMDALSAVISA

SALSBRUKET: Formannskapet har alt foreslått dette. Fylkeskommunen har bevilget 50.000 kroner og Riksantikvaren er også søkt om midler.

Nærøy kommune er prosjekteier, men både fylkeskommunen, Riksantikvaren og grunneier Trygve Ebbing deltar. Målet er å få utviklet en bevarings- og utviklingsplan for byggene på industriområdet. Salsbruket industriområde er et unikt industrielt kulturmiljø i Nærøy, regionen og landet for øvrig, påpeker rådmannen i saksframlegget. Flere av byggene er fortsatt i daglig bruk.