Bred enighet i Osen kommunestyre

– Ting skjer raskt

– Kommunestyret er ikke helt fornøyde med det vi har fått ut av samarbeidet gjennom Fosen regionråd, sier ordfører i Osen, John Einar Høvik.

Muligheter: Ordfører i Osen John Einar Høvik, mener havbruksnæringa er framtida for Osen. Her sammen med John Gunnar Grindskar, produksjonssjef Marine Harvest Midt og Torbjørn Skjervø, driftsleder for sjøanlegget til Marine Harvest i Osen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Vi hører jo til Nord-Fosen uansett. Det er samarbeidet vi nå må se på.

John Einar Høvik, ordfører Osen
NAMDALSAVISA

OSEN: Osen kommune har blitt pålagt av fylkesmannen å velge samarbeidsretning innen 2025. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sagt at Osen kommune er for sårbar til å kunne stå alene som egen