Vedtatt: Akuttberedskapen består i Namsos

Styret i Helse Midt-Norge RHF har gjort vedtak om at akuttberedskapen skal bestå ved Sykehuset Namsos.

STYREVEDTAK Styret i Helse Midt-Noreg vedtok torsdag at det skal være akuttkirurgisk bereskap både i Volda, Orkdal og Namsos. Avdelingene må inngå nært samarbeid med andre sykehusi regionen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det skjedde på et styremøte torsdag.

– Helse Midt-Norge slutter seg til helseforetakenes foreslåtte utviklingsretning for kirurgisk akuttberedskap i regionen, skriver de på sine heimesider.

Helse Nord-Trøndelag HF opprettholder kirurgisk akuttberedskap som i dag. Helseforetaket har foretatt en gjennomgang av forutsetningene for forsvarlig kapasitet og kompetanse framover.


Lederen for helsekomiteen i Region Namdal

– Viktig med ro

– Nå kan Sykehuset Namsos konsentrere seg om det de skal; levere trygge akuttjenester til oss namdalinger.

 

– Det er særlig utfordringen med å sikre rekruttering av gastrokirurger for å sikre fremtidig beredskap som beskrives. Her ønskes en utvikling av samarbeid med St. Olavs Hospital som innebærer både gode rotasjonsordninger for personell og eventuell tilførsel av elektiv virksomhet til Namsos, skriver Helse Midt-Norge.


Helseeksperter med enstemmig konklusjon:

Namsos skal ha akuttsykehus

Ei helsefaglig ekspertgruppe kommer med ei enstemmig anbefaling; Namsos skal bestå som akuttsykehus.