Her er den nye fylkesledelsen i Naturvernforbundet

Mads Kappfjell fra Namsskogan er valgt inn i styret.

NY FYLKESLEDELSE Hege Hammerstad Steigedal (i midten) får med seg Alette Sandvik (til venstre) og Ellen Andersson i fylkesstyret. Mads Kappfjell og Hege Ness Larsen blir også med.  Foto: Kjartan Trana

NAMDALSAVISA

VERDAL: Forrige uke ble det valgt nytt styre i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag under fylkesårsmøtet.

I uttalelsen fra fylkesårsmøtet er beskjeden at Arbeiderpartiet i Trøndelag må på sitt årsmøte 18.-19. mars 2017 høre på folkeviljen i nord og si nei til konsekvensutredning og oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja ja til grønne arbeidsplasser.

Prioriterer oppdrett

Fylkesårsmøtet vedtok også uttalelser om at kommunene må ta mer ansvar for kystmangfoldet i arealplanlegginga og oppdrettssaker og at det må strengere reguleringer til for å få bukt med plastforurensinga i havet.

Oppdrett og plastforurensing er gitt hovedprioritet i arbeidsplanen i tillegg til arbeidet mot den planlagte vannkraftutbygginga i Indre Namdal.

Fylkeslaget vil også fortsette sitt arbeid med blant annet samferdsel, vindkraft og skogvern.

Ny fylkesledelse

Rune Logstein ble takket av for sin innsats som fylkesleder gjennom fire år. Som ny leder ble Hege Hammerstad Steigedal valgt.

– Jeg har hele livet vært glad i naturen, helt fra jeg som barn ble dratt med ut på ski, på bærtur, jakt og fjelltur, og har siden jeg fikk barn selv engasjert meg i å bevare naturen, sier Steigedal.

Hun er utdannet naturforvalter og har tidligere jobbet som prosjektleder for etablering av Lofotodden nasjonalpark.

– I den jobben var min hovedoppgave å formidle hvilke naturverdier som eksisterte i område, slik kan vi skape stolthet, tilhørighet og en aktiv lokalbefolkning som deltar i naturvernet, sier Steigedal. 

Hun understreker at det er avgjørende at lokale interesser og naturvern spiller på lag for å skape og opprettholde vern i framtida.

Med seg på laget i det nye styret får hun Ellen Andersson fra Stjørdal, Alette Sandvik fra Meråker, Hege Ness Larsen fra Steinkjer og Mads Kappfjell fra Namsskogan.