To idrettskretser blir til én i Trøndelag

Idrettskretsene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har gjennomført tidenes første fellessamling for styrene og de ansatte.

Sammenslåing: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag idrettskretser skal slås sammen. Her er ansatte og styrene under det historiske første møtet.   Foto: Per-Einar Johannessen

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Idrettskretsene vil bli de første som slår seg sammen til det som blir nye Trøndelag idrettskrets.

Sammenslåinga kommer som følge av vedtaket om at fylkeskommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har bestemt seg for å slå seg sammen til en fylkeskommune fra 1. januar 2018. Det innebærer at Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets nå er i gang med forberedelsene med å gjøre det samme.

– På Idrettstinget i 2015 ble det vedtatt at Norges idrettsforbund må gjøre strukturelle endringer i organisasjonen dersom det gjøres endringer i statens forvaltningsreform. Vi er godt i gang og har god dialog rundt arbeidet med å slå sammen våre to idrettskretser, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland.

Begge idrettskretsene skal avholde ekstraordinære ting hvor saken skal behandles.