Ønsker ikke å framskynde prosessen om ei sammenslåing av idrettskretsene

– Viktig å bruke tid

Styremedlem Knut Terje Årsandøy i Nord-Trøndelag idrettskrets medgir at det går mot ei sammenslåing av idrettskretsene i Trøndelag, men er opptatt av at det ikke skal tas forhastede beslutninger i prosessen.

GRUNDIG PROSESS Selv om det sett utenfra kan virke som om at ei sammenslåing av idrettskretsene i Trøndelag allerede er vedtatt, er styremedlem Knut Terje Årsandøy i Nord-Trøndelag idrettskrets klar på at de fortsetter utredninga ut 2017. – Ingenting er vedtatt, understreker han.   Foto: Bjørn Tore Ness

Vi er opptatt av at alle skal ha et godt tilbud også i framtida.

Knut Terje Årsandøy, styremedlem NT idrettskrets
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sist uke gjennomførte idrettskretsene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tidenes første fellessamling for styrene og de ansatte.

Vedtaket om at fylkeskommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slås sammen til en fylkeskommune fra 1. januar 2018, innebærer at idrettskretsene i fylket er i gang med forberedelsene til å gjøre det samme.

Utredninga fortsetter

Selv om det ut fra rapportene fra sist helgs samling av kretsene kan virke som om en sammenslåing allerede er vedtatt, fastholder Knut Terje Årsandøy fra Høylandet at vedtaket fra idrettskretstinget i 2016, om at man skal gjennomføre ei utredning i 2016 og 2017, som så skal legges fram på behandling på idrettskretstinget i 2018 – fortsatt er høyst gjeldende.

– Senest på et styremøte sist uke kom vi fram til felles enighet om at utredninga vi har startet på skal fortsette ut 2017, slik vedtaket sier. Målet med prosessen er å komme fram til en ny, felles modell i samråd med Sør-Trøndelag idrettskrets, forklarer Årsandøy, styremedlem i Nord-Trøndelag idrettskrets.

– Med dette signaliserer vi tydelig at vi fastholder vedtaket om at utredninga skal opp først i 2018.

– Kommer ikke unna

Årsandøy legger ikke skjul på at alt tilsier at ei framtidig sammenslåing vil bli aktuell.

– Å fortsette med to idrettskretser i ett felles fylke, vil bli vanskelig. Man kommer nok ikke unna ei sammenslåing, men det vi er opptatt av er å bruke tid på prosessen fram mot dette. Det er kjempeviktig, fastslår Årsandøy.

Han mener en grundig prosess i planleggingsfasen spesielt vil komme idretten i Namdalen til gode.

– Vi er del av en stor krets og er opptatt av at alle skal ha et like godt tilbud også i framtida. Det er viktig å ta vare på utkantene, man må passe på at avstandene ikke blir for store. Dette gjelder spesielt oss som er bosatt i Namdalen, sier han.

Skal bruke tida godt

Årsandøy mener Sør-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag idrettskrets har ulik tilnærming i spørsmålet om sammenslåing.

– Sør-Trøndelag idrettskrets kunne sikkert ha tenkt seg ei sammenslåing «i morgen», og det har også blitt foreslått at kretsene slås sammen fra og med 1. januar 2018, men det ønsker ikke vi.

– Vi holder fast ved vedtaket som er fattet, og er opptatt av å bruke tida fram mot det ordinære tinget i 2018 godt, avslutter Knut Terje Årsandøy.