Drømmebakeriet gir opp

Styret i Drømmebakeriet i har i dag begjært oppbud i selskapet.

GIR OPP John Helge Inderdal sier det er svært beklagelig at Drømmebakeriet melder oppbud.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Dette er sterkt beklagelig. Styret og ledelsen har i lengre tid jobbet med å bygge en plattform som kunne sikre videre drift, men har dessverre ikke lyktes. Vi må bare konstatere at det ikke vil være mulig å finne en løsning innen rimelig tid. Derfor har vi ikke annet valg enn å begjære oppbud, sier daglig leder og styreleder John Helge Inderdal i Drømmebakeriet i ei pressemelding.

Han har også vært største eier i selskapet med 74 prosent av aksjene i Drømmebakeriet som ble etablert da hjørnesteinsbedriften Lierne Bakeri ble nedlagt og flyttet i 2015.

John Helge Inderdal fikk med seg Herman Friele og Inderdals tidligere nøkkelpersonell med på etableringa.

– Nye produkter ble utviklet, men det har vært tilnærmet umulig å komme inn i norsk dagligvaremarked, med to unntak. Jeg vil takke NærEngros Trøndelag og Coop for deres velvilje til å selge våre produkter, men de kan alene ikke tilføre nok omsetning for selskapet, sier John Helge Inderdal.

– Vi må bare innse at det ble for tøft å få fotfeste i markedet innen akseptabel tid. Som grynder og ildsjel for næringsutvikling og arbeidsplasser i Lierne håper jeg og øvrige som har stått bak etableringa at andre med markedsadgang og ressurser kan se nytten av å føre driften videre i det vi har lagt til rette for ved anlegget i Lierne, sier Inderdal i pressemeldinga.