Kommunens kulturpris til jeger- og fiskarlaget

Namdalseid jeger- og fiskarlag får kommunes kulturpris for 2016.

For ungdommene Namdalseid jeger- og fiskarlag arrangerte gratis hagleskytekurs der 14 ungdommer møtte opp i februar.  Foto: Namdalseid jeger- og fiskarlag

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Kulturprisen i Namdalseid kommune deles ut til enkeltpersoner, lag eller andre som har gjort seg fortjent til en utmerkelse for spesiell innsats eller frivillig innsats gjennom mange år. Prisen for 2016 var er det altså Namdalseid jeger- og fiskarlag som mottar.

– Prisen blir tildelt for god innsats innen frivillig arbeid. Kommunen har tradisjon for å legge en bred tolking av kulturbegrepet til grunn for sin vurdering av kandidatene, sier ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad.

Kulturprisen ble første gang delt ut i 1988 og har siden da blitt utdelt 22 ganger. Tidligere prisutdelinger representerer:

  • Kulturminnevern/historie 7 ganger
  • Idrett 5 ganger
  • Musikk 4 ganger
  • Teater 3 ganger
  • Matkultur 1 gang
  • Annet 2 ganger

Dette er begrunnelsen for at jeger og fiskarlaget får kulturprisen:

«Namdalseid jeger- og fiskarlag er ei enestående allsidig og produktiv forening med unge, idealistiske og entusiastiske ledere. I Namdalseid kommune har det i alle tider vært en rik kultur med jakt og fiske, sanking av bær og sopp i den flotte naturen vi har.

Namdalseid jeger- og fiskarlag har i mange år vært med på å legge til rette for kurs med disse temaene. De har tilbud til alle aldersgrupper, som jaktcamp for ungdom, fiskekonkurranser for familier, kurs i stell og slakting av vilt. Spesielt gledelig er det at prisvinneren har varierte og spennende opplegg, spesielt rettet mot kvinner og ungdom.»

I samråd med prisvinneren vil kulturprisen bli utdelt på «Gla-da'n» 2017 som arrangeres første helga i juni.