De «tvangssammenslåtte» møtte departement og stortingspolitikere

– Hvorfor er Bindal eneste kommune som må skifte fylke?

– Hvorfor? Vi er eneste kommune som er berørt av begge reformene. Derfor krever vi et svar: hvorfor er Bindal eneste kommune som flyttes over ei fylkesgrense?

Ikke bare smil Per-Helge Johansen (fra venstre), Leka, Steinar Aspli, Nærøy, statssekretær Anne Karin Olli, Britt Helstad, Bindal, Frank Jenssen (H), Helge André Njåstad (Frp) og Amund Hellesø, Vikna, i bakgrunnen Andre Skjelstad (V). 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Bindalsordfører Britt Helstad (Ap) var den første som fikk utfordre stortingspolitikerne André Skjelstad (V), Helge André Njåstad (Frp), Frank Jenssen (H) og statssekretær Anne Karin Olli under «reformmøtet» på Rørvik onsdag.