Elever ved Olav Duun videregående skole:

Brutte løfter og svik

Innspill

FORVENTER SVAR Jørgen Barsøe, på vegne av 1. klassene ved Olav Duun videregående skole i Namsos, forventer å få svar fra ledelsen ved Olav Duun videregående skole og fylkespolitikerne, eierne av den videregående skolen.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

Jørgen Barsøe

På vegne av 1. klassene ved Olav Duun Videregående skole i Namsos

Her for noen uker siden fikk vi førsteklassingene på Olav Duun beskjed om at vi ikke får ett av mattetilbudene vi ble lovet før vi søkte på skoleplass og linjer.

På et informasjonsmøte om fagvalg for 2. klasse nå i februar, informerte rektor om at det skal kuttes i mattetilbudet. Det kom som lyn fra klar himmel! Vi fikk ingen forklaring om hvorfor, og alle elevene som satt i salen var sjokkert! Det føltes feigt og urettferdig, mest feigt. Mange av oss har lagt opp skoleløpet vårt etter mattetilbudet ved Olav Duun.

Kuttet i mattetilbudet får mange konsekvenser for oss og for skolen. Både nå, og i framtiden.


Elever frustrerte over kutt i matematikktilbudet på Olav Duun vgs.

– Går ut over ungdom i hele Namdalen

I forrige uke fikk elevene på studiespesialiseringslinja ved Olav Duun vgs. beskjed om at skolen kutter en del av matematikktilbudet. – Det ødelegger mye for oss, sier flere av elevene.

 

Skoleledelsen kan ikke kutte i det tilbudet som passer de fleste og tro at det ikke går ut over karakternivået. Mange må gå ned på et mattenivå som til og med er for lavt til å komme inn på den høyere utdanningen vi ønsker. Alternativet er å velge et mattenivå som er for høyt for de fleste av oss.

Dette får store konsekvenser både for fagvalgene i 2. og 3. klasse, men også for fremtidsplanene våre! Å stappe alle elevene som mister mattetilbudet sitt inn i store klasser med den vanskeligste matten er ikke lurt for noen. Det blir for mange elever på hver enkelt lærer, og oppfølgningen vil derfor bli for dårlig.

Dette hjelper ikke på elevenes situasjon der vi i utgangspunktet trenger enda mer oppfølgning enn det vi har nå, og ikke mindre. Ekstra jobbing for å henge med på et for høyt mattenivå vil også gå ut over innsatsen i de andre fagene.

Endringen som skoleledelsen nå plutselig gjør vil påvirke snittkarakteren vi går ut med fra videregående, og i verste fall må vi ta opp fag. Da mister vi også førstegangsvitnemålet, og må senere ha enda høyere snitt for å komme inn på de studiene vi ønsker. Det er også mange studier som kun krever det mattenivået som nå blir borte.

Flere som har startet med det laveste mattenivået hadde planer om å gå opp et nivå, men de mister denne muligheten nå som skoleledelsen har fjernet tilbudet. Dermed mister de også muligheten til å komme inn på det de ønsker. Har skoleledelsen virkelig tenkt på dette? Og hvorfor gjør dere disse endringene midt i et skoleløp. Hadde vi visst dette på forhånd kunne vi gjort andre valg og vurdert andre skoler.

Vi vet at lærerne og spesielt mattelærerne støtter oss og skjønner hvorfor vi er frustrert. At det skjer så brått og uten en god forklaring gjør dette enda verre. Politikere er veldig bestemte i sin sak. De mener at mattenivået i Norge må opp. Hva mener ledelsen ved Olav Duun, eller fylkespolitikerne, siden de lar dette skje? Vi forventer et svar.