Kommunal ungdomsklubb i Namdalseid

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Fra høsten av vil ungdomsklubbene på Namdalseid og Statland bli drevet av kommunalt ansatte klubbledere. Etter forslag fra Bjørn Dag Derås (Sp) innstiller et enstemmig formannskap i Namdalseid overfor kommunestyret på at ordninga med foreldredrevne barnehager videreføres ut dette skoleåret og at det ansettes klubbledere før høsten.

Klubbene skal fortsatt holde åpent en kveld i uka og det er beregnet at de totale årlige lønnskostnadene vil bli på cirka 110.000 kroner.