Korrigert opp 50.000

NAMDALSAVISA

LEKA: Leka og de andre ytternamdalskommunene har fått melding fra Fylkesmannen om at det samlede stimuleringstilskuddet for Ytre Namdal veterinærområde ved en «kuriositet» er blitt feil. Korrekt beløp er 250.000 kroner og ikke 200.000, som i første melding.

Tilskuddet utbetales til Leka kommune, som administrerer ordninga. I vedtaket forutsetter Fylkesmannen at minimum 100.000 kroner av beløpet stilles til rådighet for Leka kommune.