Større barnehage i Overhalla

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Kommunestyret i Overhalla har bevilget 500.000 kroner til utarbeidelse av et forprosjekt for utvidelse av Ranemsletta barnehage. I dag er det 80 plasser ved barnehagen og det vurderes å øke kapasiteten til 130 plasser.

Kommunestyret vil behandle et eventuelt utbyggingsvedtak når forprosjektet er avsluttet. Det tas sikte på at en utvidet barnehage skal stå ferdig til august 2019. Det skal vurderes både ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg på cirka 300 kvadratmeter.