Drosjeeier i Namdalseid tapte anbud:

– Jeg synes kommunen opptrer useriøst

Aris Andersen tapte anbudet på drosjekjøring med ti kroner, men er forundret over at kommunen ikke heller sparer mange tusen kroner på å busse ungene.

USERIØST Aris Andersen mener Namdalseid kommune har opptrådt både uprofesjonelt og useriøst i saken om skoleskyss fra Statland til Namdalseid.  Foto: Pål Morten Skaret

Jeg burde hatt fortrinnsrett på kjøring fra Statland.

Aris Andersen, drosjeeier
NAMDALSAVISA

STATLAND: Det var før jul Aris Andersen, som er drosjeeier og har Statland som løyveområde, fikk en mail fra Namdalseid kommune. Der ble hun forespurt om å levere anbud på skyss av to elever fra Statland som var innvilget skoleplass på Namdalseid skole.