Vikna kommune

Bringer audiografen ut til folket

– Vi ønsker et så bredt og godt tilbud som mulig der folk bor, sier Helse- og sosialsjefen i Vikna. Han er glad for å ha ambulerende audiograf i kommunen hver måned.

Nærhet til tilbudet Både Helse- og sosialsjef Ivar Kvalø og audiograf Sigrid Fløan Solum er opptatt av å gi best mulig tilbud til flest mulig.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Vi jobber aktivt for å bedre og øke tilbudet i Vikna, sier Helse- og sosialsjef Ivar Kvalø.

Hørselsklinikken og audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Rørvik en gang i måneden, som en av de desentraliserte tjenestene Vikna kommune er opptatt av å tilby.

– Vi har etterspurt kunnskap og kompetanse på tilbud vi ikke har her selv, men som mange bruker. Tilbud for dem med nedsatt hørsel er en av dem, sier Kvalø.

Tatt imot over 90

Siden Solum startet opp i Vikna i november, har veldig mange benyttet tilbudet.

– Ikke alle kommuner har tilgang på denne tjenesten, så i 2013 begynte jeg med ambulerende tiltak. Jeg besøker mange kommuner i fylket, men Vikna er den jeg besøker oftest, sier Solum.

Den første onsdagen i hver måned er hun å finne på sykestua i Rørvik.

– Det er veldig travelt. Hele 90 personer har vært innom siden november, og det er i praksis 90 Namsos-turer.

– Det er der det ligger, kommenterer Kvalø, som er opptatt av å bringe desentraliserte tjenester til kommunen.

– Det er mange som må reise bort for å få hjelp til forholdsvis enkle ting. Nå kan vi tilby dem det her, sier han.

De påpeker at hørselshemming er noe som påvirker mange i hele aldersspekteret.

– Hørselshemming er i ferd med å bli et lite folkehelseproblem, sier Solum, som ikke er i tvil om at tilbudet trengs i Vikna kommune.

– Det anslås at det innen kort tid vil være en million mennesker som har nedsatt hørsel på landsbasis.

Hun forteller at alt hun kan gjøre ved Hørselsklinikken i Namsos, kan hun også gjøre her, og Kvalø berømmer Hørselsklinikken for godt samarbeid.

Fornøyd med tilbudet

Han er veldig fornøyd med tilbudet så langt.

– Vi vil at folk skal få så godt tilbud som mulig i Vikna. Jo lenger unna, jo mer tungvint det er og jo eldre vi blir, desto større er bøygen for å reise for å få hjelp, sier Kvalø.

– Dette har med livskvalitet å gjøre, og nærheten til tilbudet bygger opp under det. Dette kan gi folk en bedre hverdag.