Thomassen inngår som listekandidat til bispenominasjon

NOMINERES Dagfinn Thomassen er inne på lista. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Dagfinn Thomassen har fått nok stemmer, og blir bispekandidat i Nidaros.

Sveinung Tennfjord er en av tre initiativtakere til å få Dagfinn Thomassens navn inn på lista over bispekandidater. Han melder nå at 157 personer har undertegnet et opprop som tar til orde for Thomassens kandidatur.

– Av disse har 22 prester inkludert tre av ti proster i Nidaros undertegnet oppropet. I tillegg har sju vigslede medarbeidere og 108 menighetsrådsmedlemmer signert.

Mange av disse er fra Namdalen. Thomassen seiler opp til å bli distriktenes kandidat, mener Tennfjord.

Han opplyser at alle prostier, bortsett fra Sør-Innherrad som har sin egen kandidat, er representert på støttelista til Thomassen.

– Lista blir nå sendt til kirkerådet, og på mandag regner vi med at Thomassen blir etternominert, sier Tennfjord som er glad og overrasket over folks engasjement.

– Det sier litt om at folk ønsker ei liste med fem navn. I perioden 21. mars til 20. april skal menighetsrådene og vigslede medarbeidere avgi stemme. Deretter blir de tre kandidatene med flest stemmer med til siste runde. Det er i siste instans kirkerådet som avgjør hvem som blir ny biskop i Nidaros på sitt møte 12.–14. juni, opplyser Tennfjord.