Fylkesråd Thomas Iver Hallem vil gi Namsosbanen nytt liv.

«Gang- og sykkelveg mellom Ranemsletta og Namsos skal prioriteres høyt»

Får fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) det som han vil, kan Namsosbanen få nytt liv som både sykkel-, gang- og bilveg.

Rydder veg Dersom Jernbanedirektoratet får lagt ned Namsosbanen, kan den få nytt liv som gang- og sykkelveg med asfalt over skinnene.Foto: Bjørn Tore Ness 

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Det kom fram da Hallem presenterte vegsatsinga til Nord-Trøndelag fylkeskommune fredag formiddag.