Her vil Hallem bygge veg

Mange vegutbygginger i Namdalen, da fylkesråden la fram samferdselsplanen fredag.
NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Det er viktig for oss å bidra til forbedret infrastruktur. Både med tanke på næringsutvikling, men også fordi det er samferdselspolitikken som vil gjøre at folk i Namsskogan og Oppdal skal føle samme tilhørigheten til Trondheim, sier fylkesråd Tomas Iver Hallem. Her er utbygginger han vil gjennomføre i Namdalen de neste åra:

Viesbakkene, fylkesveg 76 i Grong – kostnad 75–100 millioner kroner.

Fylkesveg 17 Namdalseid – Namsos – kostnad 500–750 millioner kroner.

Fylkesveg 17 i Trolldalen, Nærøy – kostnad 500–800 millioner kroner.

Strekninga Osen til Jøssund i Flatanger – kostnad 100–200 millioner kroner.

Bru til Jøa – kostnad 600–800 millioner kroner.

Knottbrua med veger rundt i Flatanger – kostnad 160–250 millioner kroner.

Gang- og sykkelveg Litj Tyldum-Høylandet S – kostnad 20 millioner kroner.

Gang- og sykkelveg Høylandet N-Skarland bru – kostnad 15 millioner kroner.