Får spesiell status i 2017

Kvelia – et unikt kulturlandskap

Kvelia-Kvesjøen i Lierne er ett av ti nye områder i Norge som blir med i «Utvalgt kulturlandskap»

oppgården i kvelia Mange namdalinger har et kjært forhold til Kvelia gjeonnom de årvisse-Pe-Torsa-forestillingene.  Foto: Erlend Malmo

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fylkesmannen fikk fredag gladmeldinga fra Landbruksdirektoratet om at Kvelia-Kvesjøen er løftet langt opp på lista over verdifulle kulturlandskap i Norge.

Bakgrunnen for at det blir oppretta nye utvalgte kulturlandskap i 2017 er at ramma i statsbudsjettet er økt for å få med nye områder.

Kom med forslag

Fylkesmannen fikk i desember i fjor i oppdrag av Landbruksdirektoratet om å komme med nye forslag til utvalgte kulturlandskap (UKL). Det skulle være områder som kunne bli med i 2017 og områder som kan komme inn fram mot år 2020. Fylkesmannen hadde ein rask prosess på arbeidet med å plukke ut kandidater.

Med bakgrunn i dette foreslo Fylkesmannen Kvelia-Kvesjøen som aktuelt UKL-område frå 2017. Områder som kan komme med fram mot 2020 er Frosta- Frostating, Leksvik-sentrumsområde og Rostad-Hustad på Inderøy.


Kan videreutvikle området

Fylkesmannen er svært fornøyd med at Kvelia-Kvesjøen får denne statusen. Dette fører til større muligheter for å videreutvikle området i samarbeid med grunneier, kommune og fylkeskommune.

Den nye statusen bekrefter at området har nasjonale verdier både for kulturminne, biologisk mangfold og kulturlandskap.

Fylkeskommunen vil nå få tilgang til økonomiske midler for å ta vare på området.