Vil gi Namsosbanen nytt liv

Får fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) som han vil, kan Namsosbanen få nytt liv som både sykkel- og bilveg.

Nytt liv? Får fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) som han vil, kan Namsosbanen få nytt liv som som både sykkel- og bilveg. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kom fram da Hallem presenterte vegsatsinga til Nord-Trøndelag fylkeskommune fredag formidag.

– Jeg var i møte med jernbanedirektøren torsdag, og signalene derfra er at vi kan overta banen om vi ønsker det, sier Hallem som ser for seg at banene kan brukes på flere områder.

– En mulighet er gang- og sykkelveg, men deler av traseen kan også brukes som ny fylkesveg 17 om vi har behov for å legge den utenfor boligområde, sier Hallem.

Han håper en avklaring på overtakelse kan komme raskt.

– Jeg har som mål at vi kan fremme en sak om dette til Fylkestinget allerede i juni, sier Hallem.