Droppet Birken for å delta på årsmøte i Trøndelag

– Vi skal ikke vinne valget på å vise misnøye

Partileder Jonas Gahr Støre varsler kamp mot midlertidige ansettelser og et mer brutalt arbeidsliv.

Valgkamp Jonas Gahr Støre snakket i dag foran sine egne i dag.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

HELL: – Nå passer det virkelig å si gode trøndere.

Sånn startet Arbeiderpartiets leder sin tale, da han få minutter eter det historiske vedtaket om å slå sammen Nord-Trøndelag Arbeiderparti med Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

Det nye partilaget får navnet Trøndelag Arbeiderparti fra 1. oktober.

Og etter en høflighetsfrase om å komme ut av skapet som, ikke nordtrønder, men trønder, gikk partilederen over til å snakke om høstens stortingsvalg.

– For meg som frivillig har sagt nei til å gå «Birken» i dag.

- Det sier noe om hvor viktig det er å drive valgkamp, sa Støre og viste til utviklingstrekk som skaper utfordringer framover.

Brutalt arbeidsliv

En fellesnevner både nasjonalt og internasjonalt, er ifølge Støre en brutalisering av arbeidslivet.

– Flere og flere faller utenfor arbeidslivet. Vi ser også flere midlertidige arbeidskontrakter, på det som tidligere var faste jobber.

- Færre arbeidere fagorganiserer seg og internasjonalt ser vi flere tegn på fagforeningsknusing, sa Støre og kom med første stikk til dagens regjering.

– Regjeringen har mislyktes. Sysselsettinga faller i privat sektor. Og de få jobbene som skapes, kommer i offentlig sektor.

Støre minnet samtidig sine trønderske partifeller om at klaging på regjeringa ikke er nøkkelen til å vinne valg.

– Vi skal ikke vinne valget på å vise misnøye, vi skal vinne valget fordi vi har bedre løsninger. Og den korte versjonen er at alle skal med, sa partilederen og utdypet:

– De tre hovedpunktene i vår politikk er arbeid til alle, eldre og skole foran skattekutt og at klimautslippene skal ned.

Arbeidskriminalitet

Fra talerstolen varslet han særlig tøffere kamp for å styrke rettighetene til arbeidstakere.

Han viste til økende bruk av midlertidige ansettelser etter at arbeidsmiljøloven ble endret for noen år siden.

– Teknologiutviklinga endrer arbeidslivet, men vi skal møte den med å oppdatere arbeidsmiljøloven.

- Og vi skal gjøre det med å invitere partene i arbeidslivet tilbake i prosessen, sa Støre og signaliserte videre at en styrking av politiets innsats mot arbeidskriminalitet.

Støre kom også inn på oppspillet til årsmøtet.

Rune Olsø, leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, har stått i en mediestorm den siste uka og har trukket seg som lederkandidat for Trøndelag Arbeiderparti.

– Dere har vist omsorg for hverandre og håndtert dette på beste vis, sa partilederen.