Gullvika Naturbarnehage kjøper mer areal

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Formannskapet i Namsos har sagt ja til en avtale med Gullvika Naturbarnehage om salg av et areal på cirka 6.000 kvadratmeter.

Arealet omfatter parkeringsområdet som barnehagen ikke eier og annet uteområde som består av fjell, skog og kratt. Avtalen om kjøp ble først utarbeidet i 2004, men salget ble da ikke gjennomført blant annet i påvente av godkjent reguleringsplan. Avtalt pris er 35 kroner per kvadratmeter og total kjøpesum blir på 210.000 kroner.