2,3 millioner kroner i friluftsmidler

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik foreslår å fordele 2.348.000 kroner i friluftsmidler til i alt 37 prosjekter i Nord-Trøndelag.

37.000 kr Namdalseid jeger- og fiskarlag er ei aktiv forening som har mange aktiviteter på gang i 2017. De mottar til sammen 37.000 kroner i friluftsmidler.  Foto: Namdalseid jeger- og fiskarlag

NAMDALSAVISA

Fylkeskommunen har hovedansvaret for det regionale arbeidet med friluftsliv og tildeling av både fylkeskommunale og statlige friluftsmidler.

- Det statlige friluftsmidlene i Nord-Trøndelag er i år på 1,9 millioner kroner – en økning på en halv million fra i fjor, sier fylkesråd Tomas Ivar Hallem.

Disse midlene fordeler seg med 950.000 kroner til tiltak i statlige friluftsområder og 950.000 kroner til friluftsaktivitet.

De fylkeskommunale friluftsmidlene er på 448.000 kroner, og gis til fysisk tilrettelegging, stimuleringstiltak, aktiviteter og informasjonstiltak. Søkere er lokale lag, organisasjoner, barnehager, skoler og kommuner.

Her er fylkesrådens forslag til fordeling som involverer namdalske mottakere:


Friluftsmidler

 • Tunnsjø IL og Tunnsjø samfunnshus, flytting av gapahuk Halvdalsriket til ny plassering - 25.000 kr

Statlige midler til tiltak i statlig sikrede friluftsområder

 • Leka kommune, Skeisnesset Steinhytta/Vardvika og Ivarshallaren, tilgjengelighet og oppgradering - 90.000 kr

Statlige midler til Friluftsaktivitet

 • Namdalseid jeger- og fiskarlag, isfiske for barn, unge og voksne - 7.000 kr
 • Namdalseid jeger- og fiskarlag, fiskedag for barnefamilier - 5.000 kr
 • Namdalseid jeger- og fiskarlag, elvefiske for barn bosatt ved kysten - 5.000 kr
 • Namdalseid jeger- og fiskarlag, natursti med fiske, luftgeværskyting og skattejakt - 5.000 kr
 • Namdalseid jeger- og fiskarlag, havfiske og integrering av flyktninger - 15.000 kr
 • NJFF Nord-Trøndelag, friluftsliv 2017 - 170.000 kr
 • LHL Namsos Tiltak, uteaktiviteter på fjellet og ellers - 50.000 kr
 • Grong jakt- og fiskeforening, familiefiskedag ved Fiskløysa - 18.000 kr
 • Diabetesforbundet i Nord-Trøndelag, aktivitetsdag på Setran Opplevelsesgård - 70.000 kr

Kommunens kulturpris til jeger- og fiskarlaget

Namdalseid jeger- og fiskarlag får kommunes kulturpris for 2016.