Forlenget frist

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Namdalseid kommunestyre har vedtatt å gi Ingvaldsen Eiendom AS forlenget frist for oppstart med bygging av det andre leilighetsbygget sør for kommunehuset.

Da det i 2012 ble inngått avtale om kjøp av tomta, ble det avtalt at leilighetsprosjektet skulle være fullført innen utgangen av 2016. Et av de to planlagte leilighetsbyggene er tatt i bruk, og Ingvaldsen Eiendom har nå fått ny frist som innebærer oppstart på det siste bygget innen 1. januar 2019.