Halv million i støtte til Familieparken

Daglig leder Turid Bredesen Godejord i klatreparken i Familieparken. 

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Namsskogan familiepark har behov for å ruste opp driftsbygninga i parken. Det har vært vurdert å bygge nytt, men kostnaden ble for høy.

Nå planlegges det ei oppgradering av det eksisterende bygget med et budsjett på to millioner kroner. Formannskapet i Namsskogan kommune har vedtatt å bevilge 500.000 kroner i tilskudd. Resten av finansieringa tas fra familieparkens egne midler. Innovasjon Norge har avslått å gi investeringstilskudd til prosjektet.