I denne kommunen blir det elgjakt til jul

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Mens Vikna kommune ønsker kortere tid til elgjakta enn det forskriften gir adgang til, vil viltutvalget i Nærøy kommune ikke benytte seg av muligheten til å søke om senere oppstart eller tidligere avslutning av elgjakta.

Viltutvalget har vedtatt å følge den sentrale jakttidsforskriften som sier at elgjakta kan vare fra 25. september til 23. desember. I den lokale høringsrunden kom det uttalelser som støttet både kort og lang jakttid, men etter ei helhetsvurdering fattet utvalget vedtak om elgjakt til jul.