Ja til eiendomsskatt i Høylandet kommune

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Med 13 mot seks stemmer har kommunestyret vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt i Høylandet kommune fra 1. januar 2018.

Rådmannen får fullmakt til å engasjere konsulenthjelp for å gjennomføre taksering. Hvilken promillesats eiendomsskatten skal utgjøre, vil bli en del av budsjettbehandlinga for 2018.

Det er kartlagt 1.775 bygninger i kommunen, hvorav 514 er boliger, 556 er landbruksbygninger, 258 er fritidshus og 332 er enten garasjer eller naust.